Pegazus

Pegazus

Wakacje dla dzieci juďż˝ zakochanych w koniach oraz dzikiej przygodzie oraz dla wszystkich, który tďż˝ przygodďż˝ dopiero zaczynajďż˝. To propozycja dla tych, którym nie straszne czyszczenie czworonoďż˝nych przyjacióďż˝ i którzy majďż˝ ochotďż˝ sprawdziďż˝, co naprawdďż˝ jest ich przysmakiem. Obóz dla wszystkich chďż˝tnych, którzy chcďż˝ nauczyďż˝ siďż˝ jeďż˝dziďż˝ konno, podnie�� swoje umiejďż˝tnoďż˝ci jeďż˝dzieckie oraz przygotowaďż˝ do egzaminu... na odznaki jeďż˝dzieckie, a takďż˝e cudownie spďż˝dziďż˝ czas na obcowaniu z koďż˝mi w piďż˝knej okolicy.


W programie:

 

- zaj�cia kierunkowe:

 • 10h w siodle ( 10 dni - 2 x 30min)
 • zajďż˝cia z jazdy konnej na kaďż˝ym poziomie zaawansowania ( trening na maneďż˝u min. ruszanie stďż˝pem, zakďż˝usowanie i parady, jazda na ďż˝uku, zmniejszanie i zwiďż˝kszanie koďż˝a, zagalopowanie, galop, wolty, maďż˝e skoki 
 • jazdy prowadzone przez wykwalifikowanďż˝ kadrďż˝ instruktorskďż˝ - jeden instruktor na 3 dzieci
 • zajďż˝cia teoretyczne: budowa konia, zasady bezpiecznej jazdy, zapoznanie z pojďż˝ciem rzďż˝d jeďż˝dziecki, siodďż˝anie konia
 • zajďż˝cia sďż˝ nagrywane i analizwane z instruktorem
 • zajďż˝cia muzyczne
   

UWAGA:

 • przygotowanie do odznak jeďż˝dzieckich - pďż˝atne dodatkowo 100 zďż˝/ zajďż˝cia indywidualne
 • istnieje moďż˝liwo�� przyjazdu z wďż˝asnym koniem na obóz
 • moďż˝liwo�� zwiďż˝kszenia jazd do 15h - koszt dodatkowy: 225 zďż˝

 

Wspólne atrakcje: 
 
- dwie wycieczki fakultatywne ( wybrane przez uczestników podczas obozu):
 
 • wyjazd do Tatralandii - jednego z najwiďż˝kszych parków wodnych na Sďż˝owacji, gdzie bďż˝dziecie szaleďż˝ w kompleksie basenów termalnych ze zjeďż˝dďż˝alniami, wodnymi huďż˝tawkami, sztucznym deszczem, wodnymi wulkanami, powietrznymi leďż˝akami i gejzerami.
 • Na wycieczkďż˝ do AQUAPARKU Tatralandia obowiďż˝zkowy jest paszport lub dowód osobisty dziecka!
 • szaleďż˝stwo w Energylandia - to pierwszy prawdziwy Park Rozrywki, oferujďż˝cy swoim klientom usďż˝ugi na najwyďż˝szym, ďż˝wiatowym poziomie, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci jak i mďż˝odzieďż˝y.
 • spďż˝yw Dunajcem oraz park linowy w Kroďż˝cienku, min. trasa linowa, WIEďż˝A MOCY – kombinacja wspinaczkowa lub KULA WODNA
 
- aktywny wypoczynek: 
 
 • „ruch to zdrowie” – aktywny wypoczynek na ďż˝wieďż˝ym powietrzu to jeden z kluczy do zdrowego sukcesu. Górskie okolice Mszany Dolnej sprzyjajďż˝ temu jeszcze bardziej: zawody sportowe, podchody, spacery po lesie, górskie wyprawy, wycieczki fakultatywne i wiele innych okazji do oczyszczania pďż˝uc po zimie peďż˝nej smogu w mikrorabczaďż˝skim klimacie
 • ogniska góralskie z kieďż˝baskami, dyskoteki, wieczory karaoke
 • pďż˝ywanie, plaďż˝owanie - kďż˝pie

 

 Ponadto w cenie: 
 
 • zakwaterowanie w Oďż˝rodku Pod Arkadami, wyďż˝ywienie 4 razy dziennie, ďż˝niadanie w formie stoďż˝u szwedzkiego, obiad, podwieczorek, kolacja, suchy prowiant na wycieczki oraz drogďż˝ powrotnďż˝
 • wykwalifikowana kadra: kierownik, wychowawca, instruktor wychowania fizycznego
 • ubezpieczenie NNW
 • opieka medyczna